Social Science

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o F2010000 – SOCIAL SCIENCE

No Researcher Project Type of Fund/Grant
71184 1. Md Abbas Abd Latiff (K)2. Sazali Abdul Manaf

3. PM Dr. Abd. Jalil Borham

4. Zalili Musa

Kursus Asas Pembinaan Keluarga Islam Menggunakan Multimedia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998)
71185 1. PM Dr. Abd. Jalil Borham (K)2. Siti Zaiton Hashim

3. Md Abbas Abd Latiff

4. Nor Bahiah Hj. Ahmad

Kursus Pembelajaran Al-Quran Komprehensif Berasaskan Multimedia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998)
71121 PM Ajmain Safar Merekabentuk Sistem latihan Tajweed Berbantukan Komputer Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (30/06/1997-30/12/1998)
71864 1. PM Hj. Azmi Shah Suratman (K)2. PM Dr. Ramli Awang

3. Syed Mahussain Syed Ahmad

4. Mohd Nasir Ripin

5. Zulkiflee Haron

6. Yusri Mustafa

7. Eusoff@Yendo Afgani

Tahap Dialog peradaban di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 3, UTM Skudai  Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/09/2003) – 15k

 

71957 1. Siti Norlina Muhammad (K)2. Siti Aisyah Abd Rahman@Panatik

3. Arpah Abd. Wahab

4. Bushrah Basiron

Persepsi Kakitangan Akademik dan Pentadbiran Terhadap Komunikasi Interpersonal : Kajian Kes Kakitangan Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai, Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/04/2003-31/03/2004)
77204 1. Dr. Abdul Rahman b Hamzah (K)2. En. Aminuddin b Hehsan

3. En. Ahmad Kilani b Mohamed

4. En. Abdul Basit b Derawi

5. En. Zulkiflee b Haron

6. Tuan Sayed Mahussin b Sayed Ahmad

7. En. Mohd. Nasir b Ripin

Pembangunan dan Penilaian Perisian Interaktif e-Bacaan Barzanji.  Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (25/11/2010-24/05/2011)
77209 1. En. Ahmad Kilani b Mohamed (K)2. Prof. Madya Dr. Yahaya b Jusoh

3. Dr. Arief Salleh b Rosman

4. Dr. Abdul Rahman b Hamzah

5. En. Aminuddin b Hehsan

6. En. Abdul Basit b Derawi

7. Pn. Normala bt Hashim

Pembangunan e-Modul Interaktif Subjek Bahasa Arab Komunikasi (Tahun Satu) Berdasarkan Mod Visual Dan Muzik  Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (25/11/2010-24/05/2011)
75192 1. Bushrah Basiron (K)2. Dr. Mohd Ismail Mustari

3. PM Dr. Azhar Muhammad

4. Dr. Selmah Ahmad

5. Nurazmallail Marni

Persepsi Mahasiswa Terhadap dasar Pengasingan Mengikut Gender : Kajian Perbandingan di UTM, Skudai Johor dan Universiti Utara Malaysia (UUM), KL Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/01/2005-31/12/2005)
75194 1. Wan Hassan Wan Embong (K)2. PM Ajmain Safar

3. Dr. Hishamudin Alham

4. Dr. Mohd Ismail Mustari

Perisian BBM Subjek Akidah Islam SPM Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/01/2005-31/12/2005)