Social Problem

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o S3060000 – SOCIAL PROBLEM

No Researcher Project Type of Fund/Grant
  PM Dr. Abd Jalil Borham Projek Kajian Penghayatan Islam di Negeri Johor Darul Takzim Penyelidikan Jangka Panjang (IRPA) – (Januari 1997 – Disember 1999)
71200 1. PM Aminuddin Ruskam (K)2. PM Dr. Farahwahida Mohd Yusof3. Abd. Haris bain4. PM Azmi Shah Suratman Effect Industrialization On Personality Value : Case Study On Production Operation In Johor Bahru Area Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/09/1997-31/08/1998)
71255 Dr. Selmah Ahmad (K) Kajian Kes Tuntutan Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Di Perak, Kedah Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/02/1998-31/01/2000)
  1. Penyelidikan Kontrak Bersama :2. Dr. Taib bin Dora3. Dr. Sabariah Din4. Hamidah A. Rahman5. PM Ajmain Safar Pemantapan Institusi Keluarga Negeri Johor  
71894 1. Hussin Junoh (K)2. PM Dr. Ibrahim Ngah3. PM Dr. Hussin Salamon4. PM Dr. Osman Sabran5. PM Dr. HJ. Mohd Said Hj. Ishak6. Mohd Fadzil Abd. Rashid Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Remaja Muslim : Satu Kajian Di Felda Kota Tinggi Penyelidikan Jangka Pendek UTM-(01/07/2002-30/09/2003)
68820 PM Ajmain Safar Pemantapan Institusi Keluarga Negeri Johor Penyelidikan Kontrak Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/03/1999-30/04/2000)
78097 PM Dr. Farahwahida binti Mohd YusofPM Azmi Shah bin SuratmanNasir bin Ripin Keadah Penyelesaiaan Dalam Menangani Pertukaran Agama Di Kalangan Masyarakat Melayu – Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Penyelidikan Jangka Pendek UTM-(2/02/2007–1/02/2009) – 30k