Social Development & Community Services

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o S3030000 – SOCIAL DEVELOPMENT & COMMUNITY SERVICES

No Researcher Project Type of Fund/Grant
71072 1. Esa Khalid (K)2. PM Dr. Abd Jalil Borham

3. Ahmad Shukri Hj. Mohd Nain

4. Syed Mahussain Syed Ahmad

Islamic Management Philosopy : A Focus From Its Implementation Aspects Among The Malay Entrepenuers Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/08/1996-30/07/1997)
71187 1. Maznah Ali (K)2. Khadijah Jaffar Installing Islamic Values In Human Resource Development In Banking Training Centre In Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998)
71279 1. PM Aminuddin Ruskam (K)2. PM Ajmain Safar

3. Hasanuddin Mohd Yunus

Perlaksanaan Program Pembudayaan Al-Quran Peringkat Negeri Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/02/1998-01/02/1999)
71355 1. Sulaiman Shakib Mohd Noor (K)2. Dr. Othman Napiah

3. PM Dr Abd Jalil Borham

Masjid Sebagai Pusat Kecemerlangan Umat : Satu Kajian Kes Terhadap masjid-masjid Di Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/09/1998-01/12/1999)
71395 1. Mohd Abbas Abd Latiff (K)2. PM Dr. Abd jalil Borham Perkembangan Dakwah Satu Kajian Di pusat-pusat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/01/1999-31/12/1999)
71514 1. Ahmad Kilani Mohamed (K)2. Normala hashim

3. Esa Khalid

4. Ahmad Shukri Mohd Nain

Pengurusan Harta Nafaqah Amanah Ke Arah Pembangunan Negara Dan Ekonomi Masyarakat Islam : Satu Kajian Model Perlaksanaan Jabatan Agama Johor Dan Jabatan Agama Islam Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/11/1999-30/06/2001)
71511 1. Abdullah Sulong (K)2. Mohd Nasir Ripin

3. PM Azmi Shah Suratman

4. Ahmad Muhyuddin Hj. Hassan

Status dan Sumbangan Wanita Islam Dalam Dunia Keusahawanan : Rujukan Khusus Terhadap Peniaga Wanita Islam Di Pasar Siti Khadijah Kota Bharu, Kelantan Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/11/1999-31/10/2000)

 

 

 

71380 PM Dr. Hussin Salamon The Place of Multi-Level Marketing System In Islam Penyelidikan Jangka Pendek UTM(11/1999-10/2000)

 

71855 1. Mohd Nasir Ripin (K)2. Syd Mahussain Syd Ahmad

3. PM Hj. Azmi Shah Suratman

4. PM Dr. Ramli Awang

5. Zulkiflee Haron

6. Wan Salwani Wan Hussin

Kajian Program Bina Shasiah Staf Di IPTA : Kajian Kes di UTM & USM Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/09/2003)
  1. PM Dr. Ramli b Awang (K)2. Prof. Selamat b Hashim

3. Prof. Dr. Mohd Fadil b Osman

4. PM Dr. Hussin b Salamon

5. PM Dr. Farahwahida bt Mohd Yusuf

6. PM Azmi Shah b Suratman

7. Dr. Mohd Arief Rosman b Salleh

8. Dr. Tamar Jaya b Nizar

Model Teknologi Pertanian dan Ekosistem Berdasarkan Al-Quran  Geran Penyelidikan FRGS – – (25/11/2010-24/05/2011) – 15k
  1. PM Dr. Hussin b Salamon (K)2. Prof. Selamat b Hashim

3. PM Dr. Farahwahida bt Mohd Yusuf

4. PM Azmi Shah b Suratman

5. Dr. Mohd Arief Rosman b Salleh

6. Dr. Buerah bt Tunggak

Pembangunan model pengagihan zakat ke arah memperkasa ekonomi golongan asnaf di Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (25/11/2010-24/05/2011) -10k
75195 1. Sulaiman Shakib Mohd Noor (K)2. PM Dr. Hussin Salamon

3. Abd Hafiz Abdullah

4. Nurazmallail Marni

5. Dr. Mohd Ismail Mustari

6. Sabaruddin Isnin

Persepsi Jemaah Masjid Terhadap Keberkesanan Kuliah-kuliah Agama yang dianjurkan oleh Pihak Masjid : Satu Kajian Kes di Masjid Daerah-daerah Johor Darul Ta’zim. Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/01/2005-31/12/2005)