Religion & Ethics

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o S3050000 – RELIGION & ETHICS

No Researcher Project Type of Fund/Grant
  PM Dr. Abd Jalil Borham Planning Of Mosque and Surau In Malaysia : A Study Of Major Urban Centres in Peninsular Malaysia Penyelidikan Jangka Panjang (IRPA) – (Oktober 1999 – Disember 2000)
  Abd Basit bin Abd Samat Top Down On Go Dinar Economic Mechanism Penyelidikan Jangka Panjang (IRPA) – (April 2005)
71183 1. PM Dr. Ramli Awang (K)

2. Md. Abbas Abd Latiff

Aspek-aspek Penyelewengan Dalam Tasauf Falsafah Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998)
71186 1. PM Dr. Farahwahida Mohd Yusof (K)

2. PM Aminuddin Ruskam

3. PM Azmi Shah Suratman

4. Abd. Haris Bain

Understanding of Syiah In Institute of Higher Educations. Case Study In University Technology Malaysia & University Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998) – 8k
71188 1. Dr. Habibah Awang (K)

2. PM Dr. Farahwahida Mohd Yusof

Kajian Pengamalan Fiqh Syafie Di Negeri Johor : tinjauan Fiqh Wanita Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-31/07/1998) -8.5k
71530 1. Mohd Nasir Ripin (K)

2. PM Dr. Ramli Awang

3. Azlina Abd. Hashim

Perkembangan Pemikiran Sains Politik Islam Di Malayisa : Rujukan Sumbangan Ulamak Negeri Kedah Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(31/10/2000-31/02/2001)

71851 1. Ahmad Marzuki Mohamed (K)

2. PM Aminuddin Ruskam

3. Wan Hassan Wan Embong

4. Ahmad Kilani Mohamed

5. PM Dr Azhar muhammad

Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat bukhari dan Muslim dalam bab Aqidah dan Keimanan Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(01/07/2002-30/09/2003)

 

71867 1. PM Dr. Hussin Salamon (K)

2. Syed Mahussain Syed Ahmad

3. Kamarul Azmi Jasmi

4. Dr Mohd Ismail Mustari

7. Ahmad Kilani Mohamed

Kesan perbezaan Aliran Akidah terhadap Kesatuan masyarakat Islam. Satu Kajian Kes Ke Atas Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(01/07/2002-30/09/2003) – 10K

 

71873 1. Kamarul Azmi Jasmi (K)

2. Ahmad Kilani Mohamed

3. PM Aminuddin Ruskam

4. Zulkiflee Haron

5. Siti Fauziyani Md Salleh@Masron

6. PM Dr. Yahaya Jusoh

7. Yuszaimiee Ahmad Rohaimi

Pengaruh Pemikiran Imam Nawawi Di Kalangan Guru-guru Takmir Di Negeri Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(01/06/2002-30/05/2003)

 

  1. PM Azmi Shah b Suratman (K)

2. Prof. Selamat b Hashim

3. PM Dr. Hussin b Salamon

4. PM Dr. Farawahida bt Mohd. Yusuf

5. PM Dr. Ramli b Awang

6. Dr. Tamar Jaya b Nizar

7. Tuan Sayed Mahussin b Sayed Ahmad

8. En. Aminuddin b Hehsan

 

Fiqh Hubungan Muslim dengan Penganut-Penganut Bukan Islam dalam Masyarakat Malaysia: Kajian Fiqh Islam Kontemporari.

 

Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (25/11/2010-24/05/2011) – 10K
  1. Dr. Arief Salleh B. Rosman (K)

2. PM Dr. Hussin b Salamon

3. Dr. Othman Napiah

4. Mohd. Abbas Abd Latif

5. Ahmad Puhad Alim

6. Sabarudin Isnin (JAJ)

7. Yusri Ehsan (JAJ)

 

Program membudayakan al-Quran di Negeri Johor Penyelidikan Kontrak dengan Jabatan Agama Johor – (01/01/2008-30/04/2009) – 59K

 

76562 9. PM Dr. Farawahida bt Mohd. Yusuf (K)

8. PM Azmi Shah b Suratman

9. Dr. Arief Salleh B. Rosman

Persepsi Pelajar UTM Terhadap Hubungan Antara Agama Dalam Kelas Subjek Umum Universiti Geran Inovasi Pengajaran & Pembelajaran – (01/07/2009-30/06/2010) – 2K