Humanities

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o F2020000 – HUMANITIES

No Researcher Project Type of Fund/Grant
71189 PM Dr. Abd Jalil Borham Pembersihan Jiwa: Satu Kajian Kes di Pusat Latihan Kerohanian di Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/1997-12/1999)
71895 PM Dr. Hussin Salamon

 

Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Muslim : Satu Kajian Di Felda Kota Tinggi Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(01/07/2002-30/09/2003) –

71632 1. PM Ab. Gani Jalil (K)

2. Mohd Azhar Abdul hamid

3. Muhammed fauzi Othman

4. Shafudin Mohd Yatim

Kemahiran Berfikir Di kalangan Mahasiswa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi Islam Penyelidikan Jangka Pendek UTM

(01/06/2000-30/11/2001)

78119 1. PM Dr Sulaiman bin Kadikon (K)

2. PM Dr. Farahwahida binti Mohd Yusof

3. Wan Hassan bin Wan Embong

4. Bushrah binti Basiron

Kajian Pemuliharaan Alam Sekitar

Berdasarkan Prinsip Islam Hadhari. Fokus Kepada Pengurusan Pembuangan Sampah

Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (02/02/2007–01/02/2009) – RM15k