Education & Training

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o S3020000 – EDUCATION & TRAINING

No Researcher Project Type of Fund/Grant
  PM Dr. Abd Jalil Borham Pembangunan Sistem Maklumat Interaktif Untuk Siber Felda Di Malaysia : Satu Kajian Di Felda Gugusan Kerteh, Terengganu Penyelidikan Jangka Panjang (IRPA) – (Oktober 1999 – Oktober 2000)
71069 1. PM Dr. Abd. Jalil Borham (K)2. Dr. Othman Napiah Syed Mahussain Syed Ahmad

 

The Effectiveness of Students Personality Development Program and Its Implementation In The Institute of Higher Learning In Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1996-31/12/1997)
71182 1. Ahmad Kilani Mohamed (K)2. Sulaiman Shakib Mohd Noor Amalan Pengurusan Islam Sekolah Agama & Kaitannya dengan Kecemerlangan Pelajar Di Sekolah Berkenaan : Satu Kajian Perbandingan Sek. Maahad Johor & Sek. Maahad Kelantan Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1997-01/07/1998)
71254 1. Ahmad Kilani Mohamed (K)2. PM Ab. Gani Jalil Masalah Pengajaran Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/02/1998-01/01/2000)
71258 1. Mahussain Mat Zain2. Prof Abu Bakar Hashim

3. Azmi Shah Suratman

Pengurusan & Pentadbiran Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) Terhadap Sekolah-sekolah Agama Di bawahnya Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/02/1998-01/07/1999)
71527 1. PM Aminuddin Ruskam (K)2. PM Ajmain Safar

3. PM Hj. Azmi Shah Suratman

Kajian Amalan Idlam Di Kalangan Ibu Bapa Muslim dan hubungannya dengan Pendidikan Anak-anak Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/11/1999-31/03/2001)
71528 1. PM Aminuddin Ruskam (K)2. PM Ajmain Safar

3. PM Hj. Azmi Shah Suratman

4. PM Dr. Farahwahida Mohd Yusof

Kajian Terhadap Pendidikan Anak-anak Di Kalangan Masyarakat Cina Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/11/1999-31/03/2001) – 8k

 

  1. Prof. Madya Dr. Ibrahim Ngah2. PM Dr. Hussin Salamon

3. PM Aminuddin Ruskam

4. PM Hj. Azmi Shah Suratman

Kajian Penetapan Piawaian Tonggak 10 Strategi Pembangunan Negeri Selangor 2005  Penyelidikan Kontrak

(01/11/1999-31/03/2001) – 99k

 

71853 

 

1. Idris Ismail (K)2. Abdul Hafiz Abdullah

3. PM Ajmain safar

4. Dr Mohd Ismail Mustari

5. Mohd Fadzil Aziz

6. Wan Hassan Wan Embong

Kajian Terhadap Penggunaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Interaksi Di Sekolah-sekolah Menengah Agama Negeri Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/06/2003)

 

71853 1. PM Dr Azhar Muhammad (K)2. Ahmad Kilani mohamed

3. Dr. Yahya Jusoh

4. Dr Mohd Ismail Mustari

5. Ahmad Marzuki Mohamed

6. Mohd Razi Ramzi

Kajian Terhadap Penggunaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Interaksi Di Sekolah-sekolah Menengah Agama Negeri Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/06/2003)

 

71854 1. Nurazmallail Marni (K)2. Hussin Junoh

3. Dr. Tamar Jaya Nizar

4. Noor Haswari Ismail

5. Syed Mahussain Syed Ahmad

6. Abdul Wahab Ishari Mohd Hashim

7. Ahmad Sallehudin Mohamad

8. Mohd firdaus Abdul Hamid

9. Wan Saari Wan Alias

Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/09/2003)

 

71871 1. Abd hafiz Abdullah (K)2. PM Ajmain Safar

3. Dr Mohd Ismail Mustari

4. Idris Ismail

5. PM Dr Azhar Muhammad

6. Abdul rasyid Pamin

7. Mansor Adnan

Keberkesanan kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz Penyelidikan Jangka Pendek UTM(07/04/2002-30/06/2003 )

 

71872 1. Dr Mohd Ismail Mustari (K)2. PM Hj. Azmi Shah Suratman

3. Abd. Basit Samat

4. Dr Abd. Rahman Hamzah

5. Abd Hafiz Abdullah

6. Mansor Adnan

7. Prof. Selamat hashim

8. Abdul Rasyid Pamin

Kajian Sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Kluang Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/07/2002-30/06/2003)

 

71918 1. Dr Arieff Salleh Rosman (K)2. Mohd Nasir Ripin

3. PM Azmi Shah Suratman

4. Nurazmallail Marni

5. Ahmad Muhyuddin Hassan

6. Wardah Mokhtar

Tahap Kesedaran Pelajar UTM Plagiarisme (Ciplak) Penyelidikan Jangka Pendek UTM(01/01/2003-31/12/2003)
71986 Siti Norlina Muhammad (K) The Study for The Need Of Intergrated Islamic English Reading Materials In kindergardens. Penyelidikan Jangka Pendek UTM(06/2003-05/2004)
  1. Prof. Selamat b Hashim2. PM Dr. Farahwahida bt Mohd Yusuf

3. PM Azmi Shah b Suratman

4. Dr. Arieff Salleh b Rosman

5. En.Kassim b Thukiman

 

Memartabatkan dan Memperkasakan Institusi Pendidikan Islam di Johor Yayasan Pelajaran Johor – (04/2010-03/2010) – 5k
  1. PM Dr. Sulaiman b Kadikon (K)2. PM Dr. Hussin b Salamon

 

Projek Corak Tabiat Penggunaan Internet dalam Kalangan Pelajar Prasiswazah dalam Kampus UTM Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/06/2010-31/10/2010)
75193 1. PM Dr. Azhar Muhammad (K)2. Sulaiman Shakib Mohd Noor

3. Abd Hafiz Abdullah

4. Kamarul Azmi Jasmi

5. Bushrah Basiron

 

 

 

Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Agama Terhadap Pengajian Ilmu Retorik Arab Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/01/2005-31/12/2005)
75203 1. Dr. Mohd Ismail Mustari (K)2. PM Dr. Azhar Muhammad

3. Abd hafiz Abdullah

4. Kamarul Azmi Jasmi

5. Nurazmallail Marni

6. Sulaiman Shakib Mohd Noor

7. Ahmad Kilani Mohamed

Pemetaan Dakwah di Negeri Johor:Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasian di Skudai, Senai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/01/2005-31/12/2005)
75214 1. Dr. Mohd Ismail bin Mustari (K)2. PM Azmi Shah bin Suratman

3. Kamarul Azmi bin Jasmi

4. Wan Hassan Wan Embong

5. PM Dr. Azhar bin Muhammad

Persepsi Pensyarah Bimbingan Terhadap Guru-guru Pelatih Praktikum Semester 1 Sesi 2005/2006 Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/10/2005-30/09/2006)
75215 1. PM Dr Azhar bin Muhammad (K)2. Dr Mohd Ismail bin Mustari

3. PM Hj. Azmi Shah bin Suratman

4. Kamarul Azmi bin Jasmi

5. Abd. Hafiz bin Abdullah

Tahap Profesionalisme Guru-guru Pendidikan Islam Dalam Latihan Praktikum Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/10/2005-30/09/2006)
75216 1. Kamarul Azmi bin Jasmi (K)2. Abd. Hafiz bin Abdullah

3. PM Hj. Azmi Shah bin Suratman

4. Dr Mohd Ismail bin Mustari

5. PM Dr. Azhar bin Muhammad

6. Siti Norlina binti Muhamad

Persepsi Guru-guru Pelatih Pendidikan Islam Terhadap Persekitaran Praktikum Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/10/2005-30/09/2006)
  PM Dr Azhar B. Muhammad Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Kurikulum Al-Azhar Di Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) Dan Sekolah Agama Rakyat (SAR). Penyelidikan Jangka Pendek UTM
78229 1. PM Dr Farahwahida bt Mohd Yusof (K)2. Siti Norlina bt mohamed

3. Maznah bt Ali

Model Pengurusan Stres Menururt Islam;Kajian Di Kalangan Wanita Islam Professional Di Negeri Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/09/2007 – 28/02/2010) – 60k
78227 PM Dr Azhar bin Muhamad Analisis Perlaksanaan Kurikulum Al-Azhar Terhadap Pelajar Aliran Agama Di Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/09/2007 – 31/08/2009)