Art, Culture & Heritage

FACULTY OF ISLAMIC CIVILIZATION RESEARCH LIST

KNOWLEDGE DOMAIN: SOCIAL SCIENCE

Content Area/s (Please refer to MRDCS’s List).

Please specify the area and the related research project.

o S3040000 – ART, CULTURE & HERITAGE

No Researcher Project Type of Fund/Grant
61809 PM Dr. Abd Jalil Borham Kajian Kodifikasi Terawal Sains Muamalah Islam Di Malaysia: Rujukan Khusus Kepada Majalah Ahkam Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/07/1995 – 30/06/1996)
71256 1. PM Dr. Osman Sabran (K)2. Syed Mahussain Syed Ahmad Perlaksanaan Undang-undang Islam Di Terengganu & Kelantan sebelum dan selepas Kedatangan British Penyelidikan Jangka Pendek UTM – (01/02/1998-31/07/1999)
71397 1. PM Dr. Abd. Jalil Borham (K)2. Mohd Abbas Abd latiff3. PM Dr. Osman Hassan Kajian Perlaksanaan Undang-undang Keluarga Islam Di malaysia : Rujukan Kepada Ahkam Syariah Johor Penyelidikan Jangka Pendek UTM-(01/01/1999-31/12/1999)
71398 1. PM Dr. Abd. Jalil Borham (K)2. Dr. Othman Napiah3. Md Abbas Abd. Latiff

4. Wan Mohd Nasrul Hadi Wan Ismail

Kajian Bibliografi Pusat-pusat Penyelidikan Islam Di Malaysia Penyelidikan Jangka Pendek UTM-(01/01/1999-31/12/2000)
71926 1. PM Dr. Ramli Awang (K)2. PM Azmi Shah Suratman3. Zulkiflee Haron

4. Mohd Nasir Ripin

5. Abdullah Sulong

6. Abdul Azim Othman

Pengurusan Pelancongan Dalam Islam : kajian Perbandingan Pusat-pusat Pelancongan di Negeri Johor dan Terengganu Penyelidikan Jangka Pendek UTM-(01/01/2003-31/12/2003)